Finansowanie faktur, czyli inaczej faktoring to usługa głównie dla tych przedsiębiorstw, które wystawiają faktury z długim terminem płatności lub muszą sprzedać swoje nieopłacone faktury firmie faktoringowej. Najczęściej z tego typu usług korzystają firmy z branży TSL. 

Faktoring zapewnia też dostęp do zamrożonych środków i zwiększyć swoją wiarygodność, co pozwoli mu zdobyć zaufanie kolejnych kontrahentów. Poza tym firma ma możliwość zminimalizowania ryzyka bankructwa. Jakie są wady i zalety finansowania faktur?

Zalety faktoringu

Pierwszą korzyścią, którą daje finansowanie faktur jest poprawa płynności finansowej. Dzięki temu firma może efektywniej zarządzać swoim budżetem. Druga to zmniejszenie ryzyka. Faktoring pozwala na przerzucenie ryzyka finansowego na firmę finansującą fakturę. To powoduje, że dana firma nie musi martwić się brakiem płatności. Trzecia zaleta to dostępność usługi. Czwarta korzyść i dla wielu najistotniejsza to brak konieczności zadłużenia się np. przez zaciągnięcie kredytu. Piątą zaletą jest bezpieczeństwo. Do innych zalet należą m.in.: możliwość motywowania kontrahentów do terminowych płatności; szybki dostęp do gotówki; szybka i prosta procedura; administrowanie należności przez faktora.

Wady finansowania faktur

Do wad finansowania faktur należą:

  • koszty obsługi przez firmę faktoringową,
  • możliwość utraty kontroli nad przepływem środków,
  • zależność od instytucji finansowej,
  • pojawienie się konieczności zwrotu zaliczki w razie opóźnień w płatnościach,
  • brak możliwości finansowania sprzedaży detalicznej,
  • konieczność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej,
  • dostępność dla firm z dobrą pozycją rynkową,
  • dość wysoka prowizja.

Transcash: faktor z doświadczeniem

Jedną z firm faktoringowych na polskim rynku jest od ponad 16 lat. Dzięki temu dostarcza kompleksowe rozwiązania i zapewnia pomoc w windykacji zarówno polubownej, jak i sądowej. To sprawiło, że zaufało jej sporo przedsiębiorstw. Sprawdź ofertę Transcash i zapewnij sobie szybkie finansowanie faktur!