Diagnoza kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie może pomóc uzyskać — dopasowane do potrzeb danej grupy odbiorców, wskazówki, w jakim kierunku powinny iść działania firmy. Na czym polega badanie kultury organizacyjnej?

Dlaczego badanie kultury organizacji jest ważne?

Badanie kultury organizacji pozwala odkryć obszary, w których przedsiębiorstwo jest unikalne na tle konkurencji. Dodatkowo pozwala opracować strategię działania, która pozwoli wyprzeć z rynku konkurentów, dążących do przejęcia klientów analizowanej organizacji. W każdym przedsiębiorstwie, zatrudniającym pracowników, odpowiednimi decyzjami, można obudzić poczucie celowości dokonania zmian w funkcjonowaniu firmy, bez obaw o bunt czy masowe zwolnienia pracowników.

Można powiedzieć, że kultura organizacji to zestaw wartości, przekonań, zachowań i postaw, który pomaga członkom przedsiębiorstwa zrozumieć, za czym — jako grupa, się opowiada, jak działa i co uważa za ważne. W ten sposób buduje ona swoją tożsamość. Po przeprowadzeniu badania kultury organizacji, zbudowaniu wizji i misji firmy opracować można efektywne zasady rekrutacji, selekcję nowych pracowników, tak aby zostali pozytywnie przyjęci przez pozostałych członków zespołu.

Jak wygląda badanie kultury organizacyjnej?

Do badania kultury organizacyjnej stosowane są różne techniki badawcze, które dostosowywane są do celu analizy, problemu do rozwiązania, ale też pośrednio do profilu działalności firmy, celów i obranej przez nią strategii. Mowa tu o metodach ilościowych np. opartych na ankietach OCAI (pozwalają one poznać typ kultury, z jakim mamy do czynienia w danym przedsiębiorstwie) i jakościowych jak wywiady grupowe i indywidualne, które pozwalają ustalić kierunek zmian w organizacji. Wyniki wykonanej diagnozy kultury organizacyjnej nie tylko pozwalają opracować firmowe hasła przewodnie dla danego przedsiębiorstwa, ale także zorganizować w nim przestrzeń pracy tak, aby podwładni czuli, że od nich zależy sukces firmy i chcieli go osiągnąć.