W naszym dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć temat realizacji czeku z UK, nawet gdy nie masz konta w banku.

Czym tak naprawdę jest czek?

Czek jest rodzajem dokumentu płatniczego, który zawiera bezwarunkowe i natychmiastowe polecanie zapłaty określonej sumy pieniędzy (wskazana jest dokładnie w czeku) okazicielowi (dane są wskazane w czeku). Gdy masz taki czek, to wręczasz go kasjerowi, który powinien wymienić go na gotówkę. Istotne jest słowo „powinien”. W zależności od kraju, w którym został wystawiony, to obowiązują inne przepisy. Ważność czeku jest również wskazana przez osobę, która wystawiała taki dokument. Jeśli osoba uprawniona tego nie zrobiła, to w Wielkiej Brytanii ważność czeków wynosi pół roku od dnia wystawienia, w Irlandii można zrealizować taki czek przez 3 miesiące. W Polsce możesz zrealizować czek z UK w terminie 20 dni, jeśli został wystawiony na terenie UE. Gdy czek został wystawiony poza starym kontynentem, to czas realizacji wynosi 70 dni.

O czym musisz pamiętać podczas realizacji czeku z UK?

Jeśli w Polsce chcesz zrealizować czek z UK, to dokument musi zawierać imię i nazwisko osoby otrzymującej czek, datę, miejsce i podpis osoby wystawiającej czek. Jeśli brakuje jakiejkolwiek informacji, to bank może odmówić realizacji czeku z UK. Czek jest niemal zapomnianym środkiem płatniczym w Polsce. Większość naszych rodaków zna czek z filmów czy książek oraz opowieści osób pracujących w UK.

Pamiętaj, że każdy bank, który realizuje czek z UK, pobiera opłaty, które są tzw. kosztami transakcji. Jeśli chcesz zrealizować czek z UK, musisz udać się do banku, w którym masz konto i zapytać o możliwość skorzystania z tego rodzaju środków płatniczych.

Jak zrealizować czek w UK?

Na wyspach możesz zrealizować niemal wszędzie czeki. Pracodawcy niemal na całym terenie UK wypłacają w ten sposób wynagrodzenie pracownikom, którzy nie mają konta w banku. Realizacja czeku w UK najczęściej odbywa się od 1 do 3 dni roboczych.